ENERGETYKA I MIERNICTWO
 
Cewka Petersena

Cewka Petersena 
Cewki kompensujące prądy zwarciowe są używane do kompensacji prądu pojemnościowego podczas zwarć doziemnych w sieciach. Muszą być włączone pomiędzy punktem neutralnym (zerowym) transformatora a ziemią. W poniższej tabelce wymienione są dostępne typy cewek Petersena firmy EGE. Standardowy projekt ASC może być modyfikowany według wymagań klienta.

Cewki Petersena

- praca ciągła (wykonanie standardowe)
Moc* (maksymalna) kVA
Typ
Wykonanie typowe
Ciężar (maksymalny) kg
A (wysokość)
B (szerokość)
C (długość)
500
ZTC 250
2220
2160
1220
1930
1000
ASR 1.0
2400
1820
1330
2900
1600
ASR 1.6
2510
1810
1492
3800
2000
ASR 2.0
2630
2495
1505
4400
2700-2800
ASR 2.5
2730
2315
1930
4870
3600
ASR 3.2
3015
2420
2130
6000
4200
ASR 4.0
3080
1840
2460
6500
5000
ASR 5.0
3650
2680
1820
8500
6300
ASR 6.3
3810
2550
2310
10400
8000
ASR 8.0
3875
2694
2363
12600
 

Cewki Petersena

- praca krótkotrwała - 2 godziny (wykonanie standardowe)
Moc* (maksymalna) kVA
Typ
Wykonanie typowe
Ciężar (maksymalny) kg
A (wysokość)
B (szerokość)
C (długość)
600
ZTC 250
2220
1340
1220
1880
1250
ASR 1.0
2400
1382
1390
2500
1700-2100
ASR 1.6
2510
1382
1492
3600
2100-2500
ASR 2.0
2630
1390
1505
3720
2600-2800
ASR 2.5
2730
1390
1530
4160
3500-4000
ASR 3.2
3015
1400
1600
5100
5000
ASR 4.0
3080
1426
1600
5500
6300
ASR 5.0
3650
1770
1820
7300
8000
ASR 6.3
3810
1795
1880
8990
9450
ASR 8.0
3875
1800
1965
11010
 

Cewki Petersena

- praca krótkotrwała - 2 godziny (wykonanie standardowe)
Moc* (maksymalna) kVA
Typ
Wykonanie typowe
Ciężar (maksymalny) kg
A (wysokość)
B (szerokość)
C (długość)
600
ZTC 250
2220
1340
1220
1880
1250
ASR 1.0
2400
1382
1390
2500
1700-2100
ASR 1.6
2510
1382
1492
3600
2100-2500
ASR 2.0
2630
1390
1505
3720
2600-2800
ASR 2.5
2730
1390
1530
4160
3500-4000
ASR 3.2
3015
1400
1600
5100
5000
ASR 4.0
3080
1426
1600
5500
6300
ASR 5.0
3650
1770
1820
7300
8000
ASR 6.3
3810
1795
1880
8990
9450
ASR 8.0
3875
1800
1965
11010
Uwagi: *) moc maksymalna zależna jest od napięcia znamionowego przyłożonego na cewkę Petersena
 

Cewki Petersena

dla sieci 66 kV i 110 kV - praca krótkotrwała
Napięcie sieci 66 kV
Napięcie sieci 110 kV
Typ
Moc znamionowa
Maksymalne natężenie prądu
Typ
Moc znamionowa
Maksymalne natężenie prądu
ASR 3.2 V
3810
100 A
ASR 6.3 V
6350
100 A
ASR 6.3 V
7621
200 A
ASR 10 V
12700
200 A
 

Cewki Petersena

dla sieci 66 kV i 110 kV - praca ciągła
Napięcie sieci 66 kV
Napięcie sieci 110 kV
Typ
Moc znamionowa
Maksymalne natężenie prądu
Typ
Moc znamionowa
Maksymalne natężenie prądu
ASR 3.2 V
2860
75 A
ASR 6.3 V
4500
71 A
ASR 6.3 V
6020
158 A
ASR 10 V
10800
170 A
 
Firma EGE zapewnia pełen serwis, począwszy od odbioru aż po remont generalny, dla wszystkich produkowanych przez siebie urządzeń.
REALIZACJE
cewka petersena cewka petersena
cewka petersena cewka petersena

 

Transformatory uziemiające - ETR

Transformatory uziemiające ETR są stosowane do wytworzenia sztucznego węzła w dystrybucyjnych sieciach elektrycznych:

Parametry typowe transformatora ETR:
 • sieci 6, 10, 15, 20, 35, 52 kV
 • moc nominalna od 200 do 8000 kVA
 • podłączenia uzwojenia ZN, ZNyn 11 lub inny wariant na podstawie życzenia klienta


Typowy transformator uziemiający ETR jest umieszczony w zbiorniku falistym i jest uszczelniony hermetycznie.
Mniejsze zbiorniczki faliste są cynkowane żarowo i pomalowane (jeśli to jest wymagane). Typowym odcieniem kolorystycznym jest RAL 7033. Większe zbiorniki są pomalowane farbą cynkową.


Alternatywnie duże transformatory uziemiające ETR mogą być umieszczone w kadziach wyposażonych w chłodnice DIN z osuszaczem powietrza.
Chłodnice są żarowo cynkowane i pomalowane farbą, kadzie są wyposażone w warstwę cynkową z wykorzystaniem metody metalizacji cynkiem.

Konserwator jest standardowo wyposażony we wskaźnik poziomu oleju.


Przepusty olejowe dzielą się na: przepusty porcelanowe DIN lub EN, kablowe przepusty konektorowe Euromold lub Connex.

Temperatura oleju transformatora jest monitorowana przez termometr.

Typowymi olejami transformatorowymi stosowanymi w transformatorach ETR są Nynas Nytro Libra.

Ucha przeznaczone do podnoszenia całego transformatora są umieszczone na pokrywie lub na ścianach zbiornika pod pokrywą (większe Transformatory uziemiające).

Transformatory uziemiające ZNyn są wyposażone w bezobciążeniowy przełącznik zapczepów, zakupywany u najbardziej renomowanych producentów.
Transformatory uziemiające ETR są wyposażone w zawór oleju umieszczony w dolnej części transformatora.

Jeśli to jest wymagane to transformator może być wyposażony w dwukierunkowe kółka obrotowe.


Tabela. 1 Parametry podstawowe wybranych transformatorów ETR
 • z konserwatorem, wyposażone we wskaźnik poziomu oleju, termometr i przekaźnik Buchholza
 • układ połączeń ZNyn11
 • moc potrzeb własnych: 100 kVA lub 250kVA lub inny wariant na podstawie życzenia klienta
 • napięcie dolne - 400 V
 • regulacja napięcia w stanie beznapięciowym w zakresie ±2x 2,5%
  MOC NOMINALNA WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ SZEROKOŚĆ WAGA OLEJU CIĘŻAR CAŁKOWITY
Napięcie nominalne
sieci 15 kV; 20 kV
ТYP [kVА] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
ETR1250 1090 2000 1800 1100 650 2700
ETR1600 1370 1750 2000 1000 700 3000
ETR2000 1640 2000 2200 1300 950 3600
ETR2500 2000 2300 2400 1300 1100 4200
ETR3200 2730 2100 2500 1500 1150 4750
ETR4200 3640 2000 2500 1500 1350 5700
 
 

 
Firma A. Eberle GmbH & Co. KG z siedzibą w Norymberdze jest istotnym producentem bardzo zaawansowanych urządzeń i systemów stosowanych w energetyce. Swoją działalność rozpoczęła w 1980r od stworzenia systemu regulacji napięcia z własnym regulatorem napięcia dla transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, których na świecie pracuje ponad 600 szt, w tym w samych Niemczech ponad 350 szt. Drugim bardzo intensywnie rozwijającym się działem jest monitoring jakości energii elektrycznej. Na te potrzeby opracowane zostały analizatory jakości energii elektrycznej zarówno stacjonarne jak i przenośne spełniające normy przyrządów Klasy A. Przemyślane konstrukcje pozwalają zarówno na łatwe budowanie bardzo funkcjonalnych systemów w oparciu o same analizatory, jak i wyposażanie istniejących systemów dyspozytorskich o analizę jakości energii dzięki profesjonalnym protokołom komunikacyjnym. Analizatory przenośne stanowią z urządzeniami jedną całość pod względem gromadzenia danych dając w ten sposób możliwość bardzo szczegółowej analizy zaburzeń zarówno pod względem statystycznym jak i szczegółowych przebiegów oscylograficznych. Bardzo istotną cechą oferowanych rozwiązań jest modułowość pozwalająca na dostosowanie możliwości urządzeń do potrzeb poszczególnych punktów pomiarowych.
 
Oferta wyrobów obejmuje rodzinę regulatorów:
REG-D - autonomiczny regulator napięcia dla transformatorów z PPZ
 • na panelu z wyświetlaczem LCD,
  • nastawy regulacji, aktualne parametry i pozycja przełącznika,
  • parametry sieci, tendencje zmian napięcia,
 • 16 wejść dwustanowych, 11 wyjść dwustanowych,
 • 6 wyjść analogowych programowalnych,
 • współpraca z systemem REGSys i SCADA.
Dane techniczne (pdf; 2,0 MB)
Dane techniczne (pdf; 2,6 MB)

REG-DA - kompletny zestaw monitorowania warunków pracy transformatora i regulacji
 • pomiary (U, I, P, Q, S, cos j, j, I sin j, f ) i kontrola przekroczeń,
 • rejestrator graficzny dwóch parametrów,
 • statystyki zdarzeń i przełączeń,
 • kontrola temperatur pracy transformatora (PT-100),
 • 26 wejść dwustanowych, 21 wyjść dwustanowych,
 • kontrola transformatorów trójuzwojeniowych,
 • automatyczna praca równoległa wielo transformatorowa,
 • współpraca z systemem REGSys i SCADA.
Dane techniczne (pdf; 0,5 MB)
Dane techniczne (pdf; 3,3 MB)
Dane techniczne (pdf; 3,3 MB)

REG-DP - podstawowa funkcja to regulator do cewki Petersea
 • panel LCD od nastaw i podglądu:
  • parametrów regulacji,
  • parametrów i zarejestrowanych przebiegów ich zmian,
  • analizy statystycznej regulacji i zdarzeń,
  • parametrów transmisji i pracy równoległej,
 • współpraca z systemem REGSys i SCADA.
Dane techniczne (pdf; 0,7 MB)
Dane techniczne (pdf; 534 kB)
Dane techniczne (pdf; 558 kB)

REGSys - oprogramowanie do obsługi systemów regulacji i regulatorów pozwala na zdalna obsługę urządzeń czyli podgląd i konfigurację oraz przenoszenie danych do bazy
Dane techniczne (pdf; 1,0 MB)
Dane techniczne (pdf; 1,0 MB)
Dane techniczne (pdf; 1,1 MB)

 

3-fazowe dławiki kompensacyjne

3-fazowe dławiki kompensujące stosowane są do kompensacji mocy biernej.
Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii kompensacja mocy biernej pojemnościowej zyskuje na znaczeniu.

Dławiki kompensacyjne są projektowane na stałą wartość mocy biernej.

Standardowe wykonania sieci:
 • napięcie znamionowe - 6; 10; 15; 20; 35kV
 • moc 8000 kVA
 • grupa połączeń Y oraz Yn
Dławik TKFC produkowany jest w wersji hermetycznej ze stali falistej jednak dostępne są wersje z konserwatorem oraz osusaczem.

Mniejsze kadzie są cynkowane ogniowo, a na życzenie klienta malowana w kolorze RAL 7033. Natomiast większe kadzie malowane są farbą cynkową. Konserwator wyposażony jest we wskaźnik oleju.
Alternatywnie, większe dławiki TKFC występują w wykonaniu hermetycznym lub w kadzi z radiatorami wyposażonej w konserwator oraz osuszacz powietrza. Radiatory są cynkowane ogniowo oraz malowane.

Konserwator wyposażony we wskaźnik oleju.
dławiki kompensacyjne
Rysunek 1: Dławik TKFC 500kVA
- wykonanie hermetyczne
 
dławiki kompensacyjne
Rysunek 2: Dławik TKFC
z konserwatorem
oraz osuszaczem
Dostępne typy przepustów:
 • porcelanowy DIN
 • przepust EN
 • EUROMOLD
 • CONNEX
Standardowy olej używany w dławikach TKFC Nynas Nytro Libra. Kontrola temperatury monitorowana przez termometr.
Uchwyty do podnoszenia dławika zamontowane na pokrywie dławika lub na ścianie dławika pod pokrywą.

Na życzenie klienta dławiki mogą być wyposażone w dwukierunkowe koła.
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA