AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 
Enkodery - przetworniki pomiarowe obrotu


Enkodery

czyli przetworniki kąta obrotu są powszechnie stosowane w przemyśle w układach pozycjonowania maszyn, pozwalają również na precyzyjny pomiar prędkości obrotowej. Enkodery mogą być częścią systemu służącego do pomiaru liniowego przesunięcia, dzięki zastosowaniu kół pomiarowych, listew zębatych lub mechanizmu linkowego. Informacja o kącie obrotu może być dostarczana w sposób inkrementalny lub absolutny.

W ofercie znajdą Państwo następujące enkodery firmy Kübler:

enkodery inkrementalne

,

enkodery absolutne

i inne.
enkodery szybka wysyłka
 
enkodery
 
enkodery inkrementalne enkodery absolutne
enkodery absolutne enkodery
enkodery akcesoria enkodery
   

Enkodery, liczniki i akcesoria firmy Kübler
Wyprzedaż nadwyżek magazynowych! Skorzystaj z ekstra okazji!
Ta sama jakość, lepsze ceny! Zadzwoń lub napisz!
 
Kontakt:
Tomasz Lange - tel. +48 (61) 849 80 60, tel. kom. +48 662 003 020; t.lange@astat.com.pl
Damian Gajewski - tel. +48 (61) 849 80 49; d.gajewski@astat.com.pl
lub info@astat.com.pl ; faks (061) 848 82 76.
Spis enkoderów, liczników i akcesoriów objętych wyprzedażą (pdf; 700 kB)

Na wyjściu przetwornika inkrementalnego otrzymujemy ciąg impulsów prostokątnych lub sygnał sinusoidalnie zmienny. Zazwyczaj

enkodery inkrementalne

dostarczają dwóch sygnałów podstawowych (A, B) i jednego sygnału synchronizacji (0) dzięki któremu możliwe jest wyznaczenie położenia zerowego przy każdym obrocie wału. Przetwornik inkrementalny informuje o względnym przemieszczeniu kątowym co oznacza, że po włączeniu napięcia zasilania pozycja wału nie jest znana. Sygnały podstawowe A i B są przesunięte w fazie o 90 stopni, dzięki czemu możliwa jest detekcja kierunku obrotu, na podstawie różnicy czasowej pomiędzy zboczami sygnałów. Specjalizowane liczniki dostępne w ofercie firmy Kubler korzystają z tej informacji przy wyznaczaniu pozycji enkodera oraz przy pomiarze prędkości obrotowej.

Cechą charakterystyczną przetworników inkrementalnych jest liczba impulsów na obrót, ściśle związana z konstrukcją tarczy kodowej znajdującej się wewnątrz enkodera, przy czym jeden impuls oznacza jeden okres sygnału wyjściowego (prostokątnego lub sinusoidalnego). Rozdzielczość enkoderów inkrementalnych dostępnych w naszej ofercie wynosi od 1 do 36000 impulsów na obrót. Najbardziej popularne wartości to: 100, 360, 500, 1000, 1024, 2000 i 5000. znaczenie liczby impulsów jest zależne od funkcji enkodera. W przypadku pomiaru prędkości obrotowej liczba impulsów nie powinna być zbyt duża, aby częstotliwość sygnału nie przekraczała wartości granicznej przetwornika oraz współpracującego układu zliczającego (sterownik PLC, tachometr elektroniczny, itp.). Częstotliwość można wyliczyć ze wzoru:
f [kHz] = liczba impulsów * RPM / 60000, gdzie RPM to liczba obrotów na minutę

Użycie enkodera dostarczającego 60 impulsów na obrót pozwala uzyskać prostą zależność 1 RPM = 1 Hz.
Nowoczesne tachometry elektroniczne dostępne w ofercie firmy Kubler posiadają możliwość skalowania wskazania, dzięki czemu dobór liczby impulsów przetwornika nie jest krytyczny.

Wysokie wartości liczby impulsów na obrót są korzystne w układach pozycjonowania. Warto pamiętać, że dobre liczniki pozycji potrafią nawet czterokrotnie zwiększyć rozdzielczość kątową, dzięki analizie wszystkich zboczy sygnałów podstawowych.

Przetworniki absolutne są urządzeniami bardziej złożonymi, posiadają wielościeżkowe tarcze kodowe i matryce detektorów. Przetworniki absolutne dostarczają informacji o położeniu kątowym wału niezależnie od warunków, również w sytuacji ruchu wału po zaniku napięcia zasilania. Firma Kubler oferuje enkodery jedno- i wieloobrotowe. Przetworniki wieloobrotowe posiadają dodatkowy system przekładni mechanicznej lub elektronicznej, dzięki czemu znana jest pozycja kątowa z zachowaniem informacji o liczbie wykonanych obrotów. Charakterystycznym parametrem jest rozdzielczość podawana w bitach. Rozdzielczość 10 bitów oznacza, że przetwornik potrafi rozróżnić 210 pozycji na obrót (1024). Każdy kolejny bit zwiększa rozdzielczość dwukrotnie. Dla enkoderów wieloobrotowych podaje się dodatkowo liczbę bitów na których zmienia się informacja o liczbie wykonanych obrotów. Popularna rozdzielczość 13x12 bitów oznacza, że przetwornik rozróżnia 8192 pozycji kątowych oraz może zliczyć do 4096 obrotów.

Enkodery absolutne

oferują różnorodne interfejsy wyjściowe, między innymi:
- równoległe (coraz mniej popularne, każdy bit odpowiada jednej linii interfejsu)
- szeregowe, np. SSI, BiSS (synchroniczna transmisja danych bit po bicie)
- sieciowe: Profibus-DP, CANopen, EtherCAT, DeviceNET, Profinet
- analogowe (przetwornik posiada wbudowany konwerter cyfrowo-analogowy, najczęściej z wyjściem w standardzie 4..20 mA lub 0..10 V)

Enkodery absolutne wieloobrotowe oferowane przez firmę Kubler zapamiętują informację o liczbie wykonanych obrotów dzięki wbudowanej przekładni mechanicznej, zbudowanej z kół zębatych z naniesionymi tarczami kodowymi lub w oparciu o przekładnię elektroniczną, czyli nadzorczego układu elektronicznego wbudowanego w enkoder, działającego również po zaniku napięcia zasilania (wbudowana bateria). Konstrukcja przekładni mechanicznej umożliwia zapamiętanie do 4096 obrotów (12 bitów). Rozwiązanie z przekładnią mechaniczną jest uważane za bardziej niezawodne, zwłaszcza przy pracy enkodera w środowisku silnie zakłóconym przez pole elektromagnetyczne. Przekładnia elektroniczna umożliwia zapamiętanie większej liczby obrotów (do 24 bitów). Nowoczesne enkodery absolutne oferowane przez firmę Kubler zapewniają prawidłową pracę przekładni elektronicznej nawet w obecności silnego pola magnetycznego.

Enkodery absolutne dostarczają cyfrowej informacji o pozycji zapisanej w postaci ciągu bitów, najczęściej w oparciu o kod Graya lub naturalny kod binarny. Cechą kodu binarnego jest sytuacja, w której dwa lub więcej bitów zmienia jednocześnie swoją wartość. W przypadku interfejsu równoległego taka równoczesna zmiana mogłaby zostać błędnie zinterpretowana przez sterownik, dlatego można użyć enkodera generującego kod Graya, który wyróżnia się tym, że kolejne reprezentacje bitowe różnią się tylko na jednej pozycji, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko hazardu przy równoległej transmisji danych. Warto wiedzieć, że tarcze kodowe przetworników absolutnych są tworzone w oparciu o kod Graya, następnie kodowanie może zostać zmienione na takie, które odpowiada użytkownikowi (binarne, BCD lub inne).

Układ do pomiaru liniowego przesunięcia można zbudować z enkodera inkrementalnego, koła pomiarowego oraz uchwytu, który sprężyście dociska układ z kołem pomiarowym do powierzchni roboczej. System z kołem pomiarowym wymaga użycia solidnego przetwornika, z wysokiej jakości łożyskami, polecamy Państwu serię enkoderów inkrementalnych serii Sendix 5000. W układach z kołem pomiarowym najczęściej stosowane są enkodery z kołnierzami zaciskowymi posiadające wał o średnicy 10 mm. Dla układów absolutnych polecamy rodzinę enkoderów Sendix absolut. Firma Kubler oferuje również profesjonalne uchwyty mocujące. W systemie do pomiaru liniowego przesunięcia najczęściej stosuje się koła o obwodzie 200 lub 500 mm. Przetworniki inkrementalne używane w takich systemach dostarczają typowo 500, 1000 lub 5000 impulsów na obrót. Rozdzielczość pomiaru można wyliczyć ze wzoru:
rozdzielczość [mm] = obwód koła [mm] / liczba impulsów
 

 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi katalogami enkoderów i liczników:
katalog kubler KÜBLER
Enkodery, liczniki elektromechaniczne i elektroniczne, wskaźniki
(pdf; 2,6 MB)
katalog kubler KÜBLER
Przetworniki pomiarowe obrotu i przesunięcia liniowego
(pdf; 69 MB)
katalog kubler KÜBLER
Wyposażenie enkoderów (złącza, kable, oprogramowanie, elementy mechaniczne)
(pdf; 12 MB)
katalog kubler KÜBLER
Przetworniki pomiarowe obrotu i przesunięcia liniowego
(pdf; 4,9 MB)
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dodatkowymi:
katalog kubler KÜBLER
Więcej teorii na temat enkoderów
(pdf; 9,0 MB)
katalog kubler KÜBLER
Informacje o różnych sposobach mocowania enkoderów
(pdf; 0,9 MB)

 
Odwiedź strony firmy KÜBLER
http://www.kubler.pl/
 
                                           
 
Newsletter
Na powyższy adres będziesz otrzymywał najświeższe
infromacje dotyczące oferty oraz nowości
 
Copyright by ASTAT 2017 - All rights reserved     Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności Cookies administracja: LUKALA